Spriensma Agro heeft ruim 50 ha. in beheer.  Op deze 50 ha. wordt volgens het volgende

bouwplan gewassen geteeld : 

Pootaardappelen :   15 ha. 

Wintertarwe :   35 ha. 

Pootaardappelen : 

Spriensma Agro is gespecialiseerd in de teelt van hoogwaardig pootgoed. Dit wordt ook wel stamselectie genoemd. Dit houdt in dat de pootaardappelen die bij ons geteeld worden als uitgangsmateriaal dienen voor andere pootgoedtelers, die met dit uitgangsmateriaal nog een aantal jaren doorvermeerderen.  

Uitgangsmateriaal :
De basis van de stamselectie is dat we het 1ste jaar beginnen met miniknollen. Dit zijn aardappelen welke gegroeid zijn in een luisvrije kas met een steriele voedingsbodem. Deze knolletjes van 10 tot 35 mm groot worden met de hand gepoot. De oogst van de miniknollen wordt met de hand gerooid in kiembakjes.

De opbrengst van de miniknollen dient weer als uitgangsmateriaal voor het 2 de jaar en die opbrengst weer als uitgangsmateriaal voor het 3de jaar. Het uitgangsmateriaal voor het 2de en 3de jaar, worden voorgekiemd in plastic voorkiembakken. Op deze manier komt de groei van de aardappel snel op gang en is de pootaardappel ook weer eerder rijp genoeg om geoogst te worden. Na het 3de en 4de jaar worden de aardappelen afgeleverd aan collega pootgoedtelers en een gedeelte van het 3de en 4de jaars uitgangsmateriaal wordt als controleveld op het eigen bedrijf gezet.  

Rassen :
Wij telen de volgende rassen :
Chipsrassen : Taurus en Crisps 4 all

Frites/tafelrassen :  Victoria, Mozart, Innovator, Colomba
Exportrassen : Monalisa, Caesar 

Granen : 

Op ons bedrijf wordt 22 ha. wintertarwe verbouwd, 7 ha zomertarwe en 6,5 ha. zomergerst. De wintertarwe wordt gebruikt als baktarwe, de zomertarwe als voertarwe en de zomergerst als grondstof  voor de productie van mout voor bier.  

Granen worden gebruikt als gewas om de grond in goede conditie te houden en de grond rust te geven. Doordat je met granen niet de grond losmaakt tijdens de teelt en de oogst.

 

Spriensma Agro    Kolholsterweg 7    9983 NS     Roodeschool   Tel. Mob.  : 06-402 84 179